Die Einrichtungen des KJR

KJR – Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

Hintere Insel Schütt 20 , 90403 Nürnberg
Telefon: 09 11/8 10 07-0
E-Mail: info@kjr-nuernberg.de
https://www.kjr-nuernberg.de

DoKuPäd - Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum

Dutzendteichstr. 24 , 90478 Nürnberg
Telefon: 09 11/8 10 07 40
E-Mail: info@dokupaed.de
https://www.dokupaed.de

JiG - Jugendarbeit in Ganztagsschulen - c/o JugendKinderKultur Quibble

Augustenstr. 25 , 90461 Nürnberg
Telefon: 09 11/8 01 99-45 (Andreas Karthäuser - Leitung)
E-Mail: info@kjr-jig.de

mehr

Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck

91472 Ipsheim
Telefon: 0 98 46/97 17-0
E-Mail: info@burg-hoheneck.de
https://www.burg-hoheneck.de

Jugend Information Nürnberg

Klaragasse 3 , 90402 Nürnberg
Telefon: 09 11/8 10 07-50
E-Mail: info@jugendinformation-nuernberg.de

mehr

Jugendkulturzentrum LUISE - The Cultfactory

Scharrerstr. 15 , 90478 Nürnberg
Telefon: 09 11/9 46 47-60
E-Mail: info@luise-cultfactory.de
https://www.luise-cultfactory.de

Quibble - JugendKinderKultur

Augustenstr. 25 , 90461 Nürnberg
Telefon: 09 11/8 10 22-90
E-Mail: kontakt@quibble.de
https://www.quibble.de/index.htm

Inhaltsverzeichnis einblenden